• ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS

Про Центр

«ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ» є громадською організацією дослідницької спрямованості, що об'єднує осіб, які займаються проведенням наукових релігієзнавчих досліджень як в Україні, так і за кордоном і встановлюють постійно діючі внутрішні та міжнародні наукові, культурні та духовні контакти та зв'язки, а також інших фахівців для досягнення мети і завдань Центру.

Центр розпочав свою діяльність у 90-х роках ХХ століття як об'єднання людей, які зацікавлені у вивченні широкого спектру дисциплін – культурології, релігієзнавства, філософії, історії, етнології, антропології тощо.

За історію свого існування Центр певною мірою змінював свою команду, але завжди мав дві константи: (1) діяльність Центру не припинялась, (2) головою і лідером Центру завжди був і залишається Ігор Анатолійович Козловський. З початку 2000-х років склад Правління Центру залишається майже незмінним.

На сьогодні Центр має статус юридичної особи.