• CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

Членство в Центрі

Центр відкритий для усіх, хто цікавиться областю наукових знань і досліджень у сфері релігієзнавства і суміжних дисциплін.

Обов'язки членів Центру
- участь у дослідницьких проектах Центру;
- публікація статті (мінімум раз на рік) у збірках наукових праць Центру;
- участь у наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо, що проходять за участю Центра;
- інша творча діяльність у межах мети і завдань Центру;
- зворотній зв'язок з керівництвом Центру.