• CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ХХІХ конференція: Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості

Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків бере участь в організацій і проведенні міжнародних науково-практичних конференцій «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості» з 1997 року. У конференціях беруть участь науковці з різних країн (США, Японія, Бразилія, Польща, Німеччина, Канада, Росія, Вірменія, Естонія, Угорщина, Ізраїль тощо).

ХХІХ міжнародна науково-практична конференція «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості»
20 травня 2011 р

Інформаційне повідомлення

Організатори конференції:
Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
Донецька облдержадміністрація

Тема конференції:
«Межі мультикультуралізму в постсекулярному суспільстві».

Інформуємо Вас про те, що 20 травня 2011 року в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості», організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості», що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі, аспіранти і студенти.

Мета конференції:
дати оцінку сучасному стану і загальним проблемам розвитку людини, становлення її духовності, збереження людяності, єдності, утвердження атмосфери толерантності, сприяти створенню відповідних умов для світоглядної самореалізації особистості, актуалізації ролі релігії та громадянського суспільства в національно-відроджувальному процесі в Україні.

Проблематика конференції (заплановані напрямки роботи секцій):
1. Мультикультуралізм та міжрелігійний діалог в сучасній Україні.
2. Мультикультуралізм та фундаменталізм як філософсько-світоглядні парадигми.
3. Міжкультурний діалог в сучасному соціальному просторі.

У рамках конференції планується проведення круглого столу за темою «Історичне буття України в схрещенні релігійних дискурсів: порозуміння в пошуках самості».
Головна проблематика круглого столу:
- Релігійні дискурси як конкуруючі типи раціональності: проблема співвідношення саморозуміння та розуміння іншого.
- Історія і культура України з погляду різних релігійних парадигм: чи можливий компроміс?
- Чи потребує ствердження про Україну як єдиний культурний простір певного «фундаментального» (такого, що має переваги перед іншими традиціями, наприклад, "православного") дискурсу?
- Якою є роль релігійної належності як чинника в формуванні ідентичності сучасного українця?

Доповіді у вигляді статей або тез подаються в одному примірнику, надрукованому на одному боці аркуша білого паперу формату А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал – 1,5 пт, відступ – 1,25 см. Параметри берегів сторінки: верхній – 4 см, нижній – 3 см, лівий – 3 см, правий – 2 см. На першій сторінці зверху розміщується УДК (статті), потім ініціали та прізвище автора (співавторів), після цього – великими літерами назва доповіді (статті, тез).
Згідно з вимогами ВАК України до статті додаються зовнішня рецензія і витяг засідання кафедри. Назву статті, ПІБ та анотації подаються англійською, російською та українською мовами. З рукописом подається диск з файлами статті та відомостями про автора(ів). Текст статті (тез) повинен бути граматично і термінологічно скорегований.
Статті публікуються у журналі «Наука. Релігія. Суспільство», що внесений ВАК України до переліку фахових видань з філософських та історичних наук.