• ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Міжнародна зимова релігієзнавча школа 2011

Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків став співорганізатором вже традиційної для України міжнародної зимової релігієзнавчої школи «Феноменологія релігії: між сакральним та профанним». Школа проходила 31.01. - 05.02.2011 в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту, м.Донецьк, Україна. Для обговорення проблем феноменології релігії зібрались дослідники з України, Росії та країн Східної Європи.

Організатори школи:
Державний університет інформатики і штучного інтелекту, факультет філософії і релігієзнавства (Донецьк, Україна)
Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків (Донецьк, Україна)
Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, філософський факультет (Москва, Росія)
Донецька обласна молодіжна асоціація релігієзнавців (Донецьк, Україна).

Організаційний і програмний комітет:
Шевченко А.І., ректор ДУІіШІ, член-кореспондент НАН Украины, голова оргкомітету;
Білокобильський О.В., декан факультету філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, зам. голови оргкомітету;
Козловский І.А., президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків ДУІіШІ, зам. голови оргкомітету;
Костікова А.А., зам. декана філософського факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова, зам. голови оргкомітету;
Папаяні І.В., викладач факультету філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, відповідальний секретар оргкомітету;
Кисельов О.С., вчений секретар Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, співголова программного комітету;
Костилев П.Н., ст.наук.співр. кафедри філософії і релігієзнавства філософського факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова, гол. редактор журналу «Религиоведческие исследования», співголова програмного комітету;
Халіков Р.Х., аспірант кафедри філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, технічний секретар;
Каплан І.В., магістрант факультету і релігієзнавства ДУІіШІ, технічний секретар.

Напрямки роботи Школи:
1.Загальні питання феноменології релігії
2.Філософська феноменологія релігії
3.Феноменологія релігії: етапи історичного становлення
4.Досвід як предмет феноменології релігії
5. Межі феноменології релігії

Представники різних релігієзнавчих шкіл (донецька, київська, московська) виступили з лекціями:
- «Феноменологічний підхід в релігієзнавстві», В.Хромець («Феноменологический подход в религиоведении», В.Л. Хромец);
- «Феномен священного в філософії Я.Фріза», М.Пилаєв («Феномен священного в философии Я. Фриза», М.А.Пылаев);
- «Критика феноменології релігії З.Понятовського», Х.Хофман («Критика феноменологии религии З. Понятовского» Х. Хоффман),
- «Емпатія як метод в феноменології релігії й герменевтиці, І.Козловський («Эмпатия как метод в феноменологии религии и герменевтике» (И.А. Козловский);
- «Російська релігійна філософія і феноменологія релігії», К.Антонов («Русская религиозная философия и феноменология религии», К.М.Антонов).

Учасники зимової релігієзнавчої школи отримали сертифікати.

Матеріали зимової школи вийшли окремою збіркою.:

Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы / науч. ред. А.В.Белокобыльский, О.С.Киселев. – Донецк: Донбасс, ДООО «Центр Дискавери», Центр религиоведческих исследований ГУИиИИ, 2011. – 171 с.

Збірка підготована до видання Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, ДОГО «Центр Діскавері» (discoverycenter.com.ua)