• ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

Міжнародна зимова релігієзнавча школа 2011

Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків став співорганізатором вже традиційної для України міжнародної зимової релігієзнавчої школи «Феноменологія релігії: між сакральним та профанним». Школа проходила 31.01. - 05.02.2011 в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту, м.Донецьк, Україна. Для обговорення проблем феноменології релігії зібрались дослідники з України, Росії та країн Східної Європи.

Організатори школи:
Державний університет інформатики і штучного інтелекту, факультет філософії і релігієзнавства (Донецьк, Україна)
Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків (Донецьк, Україна)
Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, філософський факультет (Москва, Росія)
Донецька обласна молодіжна асоціація релігієзнавців (Донецьк, Україна).

Організаційний і програмний комітет:
Шевченко А.І., ректор ДУІіШІ, член-кореспондент НАН Украины, голова оргкомітету;
Білокобильський О.В., декан факультету філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, зам. голови оргкомітету;
Козловский І.А., президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків ДУІіШІ, зам. голови оргкомітету;
Костікова А.А., зам. декана філософського факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова, зам. голови оргкомітету;
Папаяні І.В., викладач факультету філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, відповідальний секретар оргкомітету;
Кисельов О.С., вчений секретар Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, співголова программного комітету;
Костилев П.Н., ст.наук.співр. кафедри філософії і релігієзнавства філософського факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова, гол. редактор журналу «Религиоведческие исследования», співголова програмного комітету;
Халіков Р.Х., аспірант кафедри філософії і релігієзнавства ДУІіШІ, технічний секретар;
Каплан І.В., магістрант факультету і релігієзнавства ДУІіШІ, технічний секретар.

Напрямки роботи Школи:
1.Загальні питання феноменології релігії
2.Філософська феноменологія релігії
3.Феноменологія релігії: етапи історичного становлення
4.Досвід як предмет феноменології релігії
5. Межі феноменології релігії

Представники різних релігієзнавчих шкіл (донецька, київська, московська) виступили з лекціями:
- «Феноменологічний підхід в релігієзнавстві», В.Хромець («Феноменологический подход в религиоведении», В.Л. Хромец);
- «Феномен священного в філософії Я.Фріза», М.Пилаєв («Феномен священного в философии Я. Фриза», М.А.Пылаев);
- «Критика феноменології релігії З.Понятовського», Х.Хофман («Критика феноменологии религии З. Понятовского» Х. Хоффман),
- «Емпатія як метод в феноменології релігії й герменевтиці, І.Козловський («Эмпатия как метод в феноменологии религии и герменевтике» (И.А. Козловский);
- «Російська релігійна філософія і феноменологія релігії», К.Антонов («Русская религиозная философия и феноменология религии», К.М.Антонов).

Учасники зимової релігієзнавчої школи отримали сертифікати.

Матеріали зимової школи вийшли окремою збіркою.:

Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы / науч. ред. А.В.Белокобыльский, О.С.Киселев. – Донецк: Донбасс, ДООО «Центр Дискавери», Центр религиоведческих исследований ГУИиИИ, 2011. – 171 с.

Збірка підготована до видання Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, ДОГО «Центр Діскавері» (discoverycenter.com.ua)