• ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Конференції

Центр організовує, бере участь в організації й проведенні: Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості» (з 1997 р.); Міжвузівської обласної наукової конференції «Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистості»; Міжнародній науково-практичній конференції «Толерантність і духовність в українському суспільстві та сучасне осмислення проблем антисемітизму і ксенофобії», «Духовна і соціально значуща діяльність церков і релігійних організацій у світі і в Україні»

Центр постійно й активно співпрацює з різними науковими, освітніми і релігійними центрами США, Росії, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Італії, Бразилії, Японії, Ізраїлю та ін.