• ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

Видано збірку матеріалів «Вайшнавська традиція крізь століття»

vayshnavy_01

Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків видано збірку: Вайшнавська традиція крізь століття. Випуск 1 / Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012-2013 рр. – Донецьк: ЦРДМДС, 2014. – 502 с.

 

Збірник містить матеріали І (ХІ) та ІІІ Міжнародних молодіжних релігієзнавчих шкіл «Вайшнавська традиція крізь століття» (2012-2013 рр.) та Круглого столу «Традиційна ведична культура в сучасному світі», який відбувся у Дніпропетровську під час проведення ІІ школи у серпні 2013 року.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також всіх, хто зацікавлений у дослідженні феномену вайшнавізму
в світі та Україні.

Детальніше – див. Видання