• ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS

Видання

«Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків» фокусує свою увагу на наукових дослідженнях релігієзнавчого, історичного, філософського і культурологічного напрямків. Для публікації результатів досліджень Центр співпрацює з Видавничим домом «Центру Дісквері».

Видавничий дім «Центра Діскавері» здійснює повний цикл підготовки видань до друку. Набір текстів, редагування, коректуру, дизайн обкладинок і створення макетів книг виконує команда професіоналів та волонтерів.

Керівник видавничого проекту і головний редактор – автор і спів-автор низки видань, Бородіна Вікторія. Професійний редактор і коректор («Пітерська школа»), філолог, культуролог, літературознавець і релігієзнавець. Друкується з 1996 року.

Видання «Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків» наявні у бібліотеках (відповідно до правил розсилки друкованих наукових та науково-популярних видань).