• ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Видання

«Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків» фокусує свою увагу на наукових дослідженнях релігієзнавчого, історичного, філософського і культурологічного напрямків. Для публікації результатів досліджень Центр співпрацює з Видавничим домом «Центру Дісквері».

Видавничий дім «Центра Діскавері» здійснює повний цикл підготовки видань до друку. Набір текстів, редагування, коректуру, дизайн обкладинок і створення макетів книг виконує команда професіоналів та волонтерів.

Керівник видавничого проекту і головний редактор – автор і спів-автор низки видань, Бородіна Вікторія. Професійний редактор і коректор («Пітерська школа»), філолог, культуролог, літературознавець і релігієзнавець. Друкується з 1996 року.

Видання «Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків» наявні у бібліотеках (відповідно до правил розсилки друкованих наукових та науково-популярних видань).