• ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS

Збірка наукових праць «Аль-Калям». Випуск № 3

2014_al-kaliam_03

Збірка підготована до видання Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.

Аль-Калям Випуск № 3 // Збірка наукових праць УЦІД // Бібліотека ісламознавства. – Донецьк: УЦІД, ЦРДМДС, Норд-Пресс, 2014. – 114 с.

Третій номер збірки «Аль-Калям» містить матеріли ІІІ Міжнародної молодіжної літньої школи ісламознавства «Священий Коран та кораністика», яка присвячена феномену Священого Корану, його тлумаченням, коментарям, перекладам змісту Священого Корану на різні мови світу та ін. (місце проведення школи – Київ, 4-8 серпня 2014 р.).

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх зацікавлених у розумінні феномену ісламу в світі та Україні.

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ III МІЖНАРОДНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ІСЛАМОЗНАВСТВА «СВЯЩЕНИЙ КОРАН ТА КОРАНІСТИКА»
Бровко О.В. Виникнення і збереження ісламської ідентичності в Боснії і Герцеговині
Ісмагілов С.В. Священний Коран та коранічні науки в Ісламі
Мамутова З.А. Рукописные книги XIII – XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ «Бахчисарайский историко-культурный заповедник»
Сеитмеметова С.А. Коран и издания религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского
Сипко Б.В. З історії перекладів змісту Корану французькою мовою
Хайруддинова Э.М. Религиозная структура мусульман Крыма накануне установления советской власти
Шарафаненко Е.C. Самые ранник переводы Корана
ДОДАТОК
Османов Э.Э. Памятники культово-погребального характера Азиза в Эски-Юрте
Швецов М.Л. Исламский мир на территории Донбасса
ПРО АВТОРІВ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІСЛАМОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ