• CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

Мета і завдання Центру

Метою діяльності Центру є проведення наукових релігієзнавчих досліджень як в Україні, так і за кордоном і встановлення постійно діючих внутрішніх та міжнародних наукових, культурних та духовних контактів та зв'язків.
Центр ставить перед собою наступні завдання:
• організація та проведення в різних формах наукових релігієзнавчих досліджень як в Україні так і за кордоном;
• організація, проведення та участь в наукових конференціях, семінарах тощо, які стосуються мети Центру;
• встановлення постійно діючих ділових, наукових, культурних і духовних контактів, в тому числі і міжнародних, з організаціями, установами, фізичними особами тощо;
• підготовка до видання наукових статей, монографій та іншого опрацьованого матеріалу;
• співробітництво з науковими, освітянськими, релігійними, громадськими школами, державними установами та фізичними особами;
• участь у здійсненні заходів щодо формування і реалізації державної політики стосовно релігії і церкви;
• виховання у різних формах широких верств населення в дусі толерантності;
• участь у роботі по реалізації гарантованого громадянам права на свободу совісті та інших положень чинного законодавства України і міжнародних правових актів стосовно релігії, церкви і віруючих;
• сприяння розвитку вітчизняного релігієзнавства та проведення релігієзнавчих досліджень;
• створення постійно діючого майданчика для науково-практичної й теоретичної діяльності та світоглядного діалогу релігієзнавців, культурологів, істориків, філософів та інших фахівців;
• надання науково-консультативної та експертної допомоги;
• сприяння поширенню науково-об'єктивної інформації з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій.