• CENTER  OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
    CENTER OF RELIGIOUS SCIENCE RESEARCH AND INTERNATIONAL SPIRITUAL RELATIONS
  • ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
    ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ
  • ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Нагороди 2011: УАР

Вітаємо Козловського Ігоря Анатолійовича!
16-17 грудня 2011 року у Києві в національному заповіднику «Софія Київська» відбулась конференція, присвячена двадцятиліттю релігієзнавства в Україні – «Академічне українське релігієзнавство – ХХ».
Організатори конференції – Відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної Академії наук України, Українська Асоціація релігієзнавців, національний заповідник «Софія Київська».

Українська Асоціація релігієзнавців – всеукраїнська громадська організація, що об'єднує спеціалістів у сфері релігієзнавства, є членом Міжнародної Асоціації Істориків Релігії (IAHR).

Президент Української Асоціації релігієзнавців, заступник директора, керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, - Анатолій Миколайович Колодний – висловив подяку керівнику Донецького обласного відділення УАР Ігорю Анатолійовичу Козловському:

2011_honours_uars«За вагомий внесок у становлення та розвиток релігієзнавчої науки, за плідну й багаторічну співпрацю з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, за утвердження принципів толерантності та свободи совісті в українському суспільстві та сприяння морально-духовному оздоровленню нації, а також за здобутки у справі підготовки й виховання молодих наукових кадрів».